B1 TV LIVE

MUSIC DJ RADIO LIVEGRADAČAC

Gradačac: Planski prekidi električne energije za 04.12.2020. godine u vremenu od...

Najavljeni su planski prekidi za petak 04.12.2020. godine na TS 35/10 kV Kerep, u vremenu od 8:30 do 14:30 sati. Bez...

Vlada TK: Gradačcu 44.000,00 KM za izradu Glavnog projekta prikupljanja, odvođenja...

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na odobravanje ukupno 119.000,00 KM za realizaciju projekata od gradskog, odnosno općinskog značaja u oblasti...

Gradačac: Najavljeni planski prekidi električne energije za 02.12.2020. godine

Najavljeni su planski prekidi za 02.12.2020. godine. Isključenje će se vršiti na TS 35/10kV Kerep od 08:30 – 15:30 sati.