B1 TV LIVE

B1 RADIO LIVEGRADAČAC

Završetak radova na spajanju južnog i gradskog vodovoda, očekuje se krajem...

Radovi na trasi Kerep – Lukavac Gornji tj. spajanju južnog i gradskog vodovoda teku planiranom dinamikom. Radovi se istovremeno izvode na 4...

JAVNI KONKURS: Izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za...

Javna ustanova Centar za kulturu “AHMED MURADBEGOVIĆ” G   R   A   D   A   Č   A   C

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA OCD/NVO IZ OBLASTI SPORTA ZA 2020....

Na osnovu člana 12. stav 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji  (Službeni glasnik ", broj: 6/2018.)  Gradonačelnik...