Još 3 korisnika subvencionirane kamatne stope

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom prihvata tekst Mišljenja Ministarstva privrede na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Bosna Bank International d.d. Sarajevo, sa kojom je Vlada Tuzlanskog kantona zaključila Ugovor o plasmanu kreditnih sredstava kao i Aneks Ugovora dostavila je Ministarstvu privrede TK zahtjev za davanje mišljenja za još 3 klijenta u ukupnom iznosu od 2.600.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu za 2019. godinu obezbijedila sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, čime se istim omogućava obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokretanje ili unaprjeđenje poslovnih aktivnosti putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope.

Ostale odluke

Vlada TK dala je saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2020. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Programom utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2020. godinu predviđen je utrošak namjenskih sredstava u iznosu od 7.200.002,00 KM, koji je u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Najveći dio planiranih sredstava Programom odnose se na subvencije javnom preduzeću u iznosu od 4.978.015,00 KM od čega je dio za izmirenje obaveza prema JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koje će nastati obavljanjem poslova čuvarske službe za devet mjeseci u 2020. godini (u periodu januar – septembar), u iznosu od 1.416.554,00 KM, te dio sredstava za biološku obnovu šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumskogospodarskom osnovom (Rekonstrukcija degradiranih i izdanačkih šuma, pošumljavanje goleti i krša i drugih projekata unapređenja općekorisnih funkcija šuma), te druge namjene za unapređenje šuma – Projekti izgradnje, rekonstrukcije i održavanja šumskih kamionskih puteva u iznosu od 3.561.461,00 KM. Sredstva u iznosu  300.00,00 KM planirana su  neprofitnim organizacijama za projekte očuvanja i unapređenja bioraznolikosti šumskih ekosistema, kao i druge projekte unapređenja šumarstva i lovstva.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga za karantin na području Tuzlanskog kantona. Prostor na zadnja tri sprata u objektu „ A HOTELI“ d.o.o. Tuzla, na adresi Ulica ZAVNOBIH 13 u Tuzli, utvrđuje se kao prijedlog za karantinski smještaj za državljane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, koji na prostor Tuzlanskog kantona trebaju doputovati iz Francuske. U karantin će se i ubuduće smještati osobe iz drugih zamalja nad kojima se provodi mjera ograničavanja kretanja i omogućavanja medicinskih pregleda osoba koje su bile ili za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa osobama koje imaju bolest izazvanu novim koronavirusom (COVID 19). Prijedlog za karantinski smještaj dostavlja se Federalnom ministru zdravstva, koje je nadležno za stavljanje u karantin i određivanju prostora za karantin, a troškovi karantina padaju na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je također donijela zaključak kojim se traži od Kantonalnog štaba civilne zaštite da na svojoj sjednici razmotri uslove u kojima borave smještena lica u karantin u okviru A-Hotela u Tuzli i o tome obavijeste Vladu Tuzlanskog kantona i javnost.

IZVOR: RTV TK