Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Zaključno s jučerašnjim danom federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 31.810 rješenja o stavljanju putnika pod zdravstveni nadzor-izolaciju na period od 14 dana.

Za kategorije lica iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 293 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 214 rješenja o izolaciji, te 57 rješenja za vozače, 12 rješenja za pogranične i sedam 10 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.476 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 344 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko distrikta – navodi direktor FUZIP-a Anis Ajdinović.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 69 osoba kojim su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 84 vozača koji imaju prebivalište u FBIH. Inspektorat Brčko distrikta je dostavio podatke za sedam osoba kojima su jučer izdata rješenja o izolaciji, a koja imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 59 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 25.561 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je u cilju zaštite građana od nerazumnog povećanja cijena i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata na području Federacije BIH. Do ovog trenutka izvršeno je osam inspekcijskih nadzora, te je utvrđeno devet prekršaja, što podrazumijeva podnošenje devet prekršajnih naloga u iznosu od 10.000 KM.

Pozivamo sve subjekte kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 154. omogućen rad da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te upozoravamo da će, kako federalne, tako i nadležne kantonalne inspekcije biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja datih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa.

Napominjemo da će inspekcijski organi biti rigorozni i da se neće dopustiti nepoštivanje preporuka iz člana 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, za što su zakonom propisane novčane kazne u rasponu od 2.000 do 10.000 KM – upozorio je Ajdinović.

Izvor: RTV TK