U aprilu BiH posjetilo 144 hiljade turista

766

U Bosni i Hercegovini u mjesecu aprilu 2019. turisti su ostvarili 144.788 posjeta, što je više za 51,1% u odnosu na mart 2019. i za 12,5% više u odnosu na april 2018. godine.

Turisti su ostvarili 287.128 noćenja, što je više za 45,1% u odnosu na mart 2019. i za 15,3% više u odnosu na april 2018. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 28,1% dok je 71,9% učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista u aprilu 2019. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (13,2%), Srbije (7,8%), Njemačke (7,7%), Slovenije (6,9%), Turske (6,8%), Italije (6,5%) što je ukupno 48,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51,1% noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Irska sa prosječnim zadržavanjem od 3,5 noći, Kipar i Kuvajt sa po 3,1 noći i Holandija sa 3,0 noći.

Turistima je u aprilu 2019. u Bosni i Hercegovini bilo na raspolaganju 20.002 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 2,3% više u odnosu na april 2018. i 42.837 raspoloživa kreveta što je više za 4,1% u odnosu na isti mjesec 2018. godine.

U aprilu 2019. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 17.870 sobe i apartman što je za 3,8% više u odnosu na april 2018. i 36.855 kreveta što je za 6,0% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u aprilu 2019. iznosila je 23,7%.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,0%, piše BiznisInfo na osnovu podataka Agencije za statistiku BiH.

Izvor : rtvslon.ba