Do sada je više od 530 osoba u BiH zaraženo korona virusom. Dvadeset oboljelih se oporavilo, a 16 osoba je umrlo.

Podaci su ažurirani 03.04.2020. u 08:58 sati.

Federacija BiH:

 • Na području Federacije BiH trenutno je 248 zaraženih osoba.

Tuzlanski kanton:

Kanton Sarajevo:

 • Na području Kantona Sarajevo trenutno je 35 zaraženih osoba (podaci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Zeničko-dobojski kanton:

 • Na području Zeničko-dobojskog kantona trenutno je 29 zaraženih osoba (podaci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Srednjobosanski kanton:

 • Na području Srednjobosanskog kantona trenutno je 13 zaraženih osoba (podaci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Unsko-sanski kanton:

 • Na području Unsko-sanskog kantona trenutno je 20 zaraženih osoba (podaci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Hercegovačko-neretvanski kanton:

 • Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona trenutno je 67 zaraženih osoba (podaci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Zapadno-hercegovački kanton:

 • Na području Zapadno-hercegovačkog kantona trenutno su 34 zaražene osobe (podaci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Bosansko-podrinjski kanton Goražde:

 • Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde trenutno je 6 zaraženih osoba (podaci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Posavski kanton

 • Na području Posavskog kantona trenutno je jedna zaražena osoba (podaci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Kanton 10 (Livno):

 • Na području Kantona 10 trenutno nema zaraženih osoba (podaci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Republika Srpska:

Brčko distrikt BiH:

 • U Brčko distriktu BiH virusom korona do sada je zaraženo ukupno sedam osoba.

RTVSlon

A.Osmičić, B1TV