U periodu od 22. marta do 15. aprila ove godine u budžetu Tuzlanskom kantonu evidentiran je pad prihoda u iznosu od 10,5 miliona KM. To je 35% u odnosu na isti period prethodne godine a u narednom perodu očekuje se isti trend pada, rečeno je na sjednici Vlade TK održanoj u četvrtak.

Vlada je zbog toga pripremila prijedlog ušteda u ovogodišnjem budžetu u ukupnom iznosu od 8.314.294.00 KM.

Najveći prijedlog ušteda iskazala je Vlada Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 3.092.590,00 KM, od čega se najveći dio odnosi na uštede koje se planiraju ostvariti u okviru kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava u iznosu od 2.791.500,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja i nauke je dostavilo prijedlog ušteda u ukupnom iznosu od 1.794.83 1,00 KM, a najveći dio ušteda se odnosi na prijevoz uposlenih u iznosu od 889.996,00 KM i za prijevoz učenika u iznosu 517.804,00 KM.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je dostavilo ukupan prijedlog ušteda u iznou od 691.103,00 KM i ove uštede se odnose na izdatke za materijal, sitan inventar i usluge.

Međutim, na sjednici je konstatovano da ovaj prijedlog ušteda nije dovoljan, te će Vlada Tuzlanskog kantona u nerednom periodu izvršiti restrukturiranje pozicija na rashodovnoj strani Budžeta TK za 2020. godinu i to u smislu njihovog značajnijeg smanjenja, jer u protivnom može doći do kašnjenja u isplatama davanja iz Budžeta TK.

BiznisInfo

A.Osmičić