Novoobjavljene preporuke za poslovni sektor imaju za cilj da pomognu poslodavcima da ojačaju podršku porodicama tokom pandemije.

NJUJORK, 30. mart 2020. godine – Kako se nastavlja eksponencijalni rast pandemije COVID-19, od suštinskog je značaja podržati zaposlene porodice kako bi se negativne posljedice po djecu svele na minimum, poruka je koju su danas uputili iz UNICEF-a i ILO-a. Gubitak poslova, zatvaranje škola i nedostupnost brige o djeci znače da je porodicama, naročito domaćinstvima sa niskim prihodom, potrebna dodatna pomoć.

„Posljedice pandemije – gubitak poslova, produženi periodi stresa i narušavanje mentalnog zdravlja – će uticati na porodice godinama“, rekla je šefica UNICEF-ovog Odjela za razvoj tokom ranog djetinjstva dr Pia Rebelo Brito. „Kod najugroženije djece, odsustvo adekvatnih sistema socijalne zaštite povećava njihovu izloženost krizi.“

U novim, preliminarnim preporukama koje su objavljene danas, UNICEF apeluje na poslodavce da razmotre uticaj svojih poslovnih odluka na porodice zaposlenika – i da pruže podršku socijalnoj zaštiti kad god je to moguće.

UNICEF i ILO takođe pozivaju vlade da pojačaju mjere socijalne zaštite, posebno za ugrožene porodice, između ostalog kroz pružanje pomoći poslodavcima da ne otpuštaju zaposlene i da nastave da isplaćuju plate, kao i da garantuju finansijsku podršku onima koji izgube posao.

„Socijalni dijalog – konsultacije i saradnja između vlada, radnika i poslodavaca i njihovih predstavnika – od suštinskog je značaja. Kako bi odgovori bili djelotvorni i održivi, oni se moraju graditi na povjerenju i širokom iskustvu“, rekla je Manuela Tomei, direktorka Sektora za uslove rada i jednakost u ILO-u.

Politike i prakse koje uzimaju u obzir potrebe porodice, uključujući zaštitu poslova i prihoda, plaćeno odsustvo za njegu članova porodice, fleksibilne uslove rada i pristup kvalitetnoj brizi o djeci u vanrednim situacijama, mogu napraviti ključnu razliku. One omogućavaju zaposlenima da zaštite i da se brinu o sebi i svojoj djeci i povećavaju produktivnost i osjećaj sigurnosti radnika.

Preliminarne preporuke poslodavcima za ublažavanje negativnih posljedica koje proističu iz COVID-19 uključuju sljedeće:

 • Pratite i poštujte savjete lokalnih i nacionalnih organa i prenosite zaposlenima ključne informacije.
 • Razmotrite da li trenutne poslovne politike pružaju dovoljnu podršku zaposlenima i njihovim porodicama.
 • Pridržavajte se dobrih praksi u primjeni postojećih ili novih politika koje se zasnivaju na socijalnom dijalogu, nacionalnim zakonima o radu i međunarodnim standardima rada. Pobrinite se da svi radnici dobijaju mjere podrške na radnom mjestu, bez diskriminacije, kao i da su svi radnici upoznati sa njima, da ih razumiju i da mogu da ih koriste bez osjećaja nelagode.
 • Zaštitite radno okruženje od diskriminacije i društvene stigme tako što ćete organizovati obuke i postarati se da mehanizmi za prijavljivanje takvih slučajeva osiguravaju anonimnost i bezbjednost.
 • Organizujte uslove rada tako da budu u skladu sa potrebama porodice i dajte zaposlenima veću slobodu u pogledu toga kada i odakle mogu izvršavati svoje radne obaveze. Ako fleksibilni radni uslovi nisu mogući, razmotrite alternativne oblike podrške za zaposlene koji su roditelji, poput pomoći za brigu o djetetu.
 • Zaposlenima koji su roditelji pružite pomoć za brigu o djetetu u oblicima koji su bezbjedni i prikladni u kontekstu širenja bolesti COVID-19.
 • Spriječite i ublažite rizike na radnom mjestu kroz jačanje mjera zaštite na radu i zdravstvenih mjera.
 • Obezbijedite zaposlenima smjernice i obuku o mjerama zaštite na radu i zdravstvenim mjerama i higijenskim praksama.
 • Podstaknite radnike da potraže odgovarajuću medicinsku pomoć u slučaju povišene temperature, kašlja i otežanog disanja.
 • Podržite zaposlene koji se bore sa stresom u periodu intenzivnog širenja COVID-19.
 • Podržite vladine mjere socijalne zaštite u skladu sa Konvencijom ILO-a o minimalnim standardima socijalnog osiguranja br. 102 i Preporukom ILO-a o osnovama socijalne zaštite br. 202. Podrška preduzeća može da obuhvata, na primjer, subvencije radnicima za pristup zdravstvenom osiguranju, osiguranju za slučaj nezaposlenosti i nesposobnosti za rad, i treba da se odnosi i na radnike u neformalnom sektoru.

(UNICEFBIH)

A.Osmičić, B1 TV