Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine (OKBiH) uputio je pismo Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, entitetskim i kantonalnim vladama u kojem se naglašava da nijedno radno mjesto u sportskom sektoru nije sigurno i da je potrebno hitno poduzeti mjere za spas sporta.

U pismu se navodi da je su ograničeno kretanje zbog pandemije COVID-19 i obustava svih aktivnosti do srži pogodila sportski sektor.

– Pogođena je čitava sportska industrija i svi njeni sudionici kao što su sportisti, treneri, instruktori, zaposlenici u sportskim organizacijama, volonteri, sudije, delegati, fitnes klubovi, sportske dvorane i drugi – navodi se u pismu koje je Olimpijski komitet BiH uputio Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH te entitetskim i kantonalnim vladama, i u kojem su predložene mjere za podršku i spas sporta, a koje bi trebale biti sistemska, a ne pojedinačna platforma.

Ključni problemi sa kojim je trenutno suočen bh. sport su zabrana rada svih sportskih klubova, udruženja, saveza i to na način da je zabranjeno odvijanje svih aktivnosti poput trenažnog procesa, utakmica, kao i svih vrsta takmičenja – navodi se u pismu koje je dobilo bezuvjetnu podršku Strukovnih sportskih saveza BiH koje su članice OKBiH te vrhunskih sportista i olimpijaca.

S obzirom na zabranu, sve organizacije su izgubile prihode jer nisu u mogućnosti pružati svoje usluge treninga, takmičenja niti prikupljati novac kroz organizaciju turnira, takmičenja, seminara, trening kampova, utrka i slično. Također, izgubili su značajan dio redovnih prihoda od različitih vrsta naknada poput članstva, licenciranja, učešća i pretplate.

– Sportisti nisu samo izgubili sezonu i s njom povezane finansijske koristi nego i svoje trenere i uopće mogućnost da se takmiče i treniraju, što je također povezano sa njihovim prihodima, a to znači da mnogi od njih su izgubili priliku za dobivanje finansijske podrške od sponzora i javnih izvora na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Organizacije, pak, imaju problema s likvidnošću jer fiksne troškove moraju plaćati bez obzira na pad prihoda, a što dovodi do toga da se zaposlenicima, sportistima i trenerima daju otkazi. Nijedno radno mjesto u sportskom sektoru nije sigurno, niti je siguran bilo koji nastup bh. sportista u budućnosti – upozoravaju iz OKBiH.

Smatraju da su zdravlje i dobrobit građana BiH oduvijek bili, pa i tokom pandemije jesu najveći prioritet.

– Upravo zato su sada, nego ikad ranije važne investicije u sport i tjelesne aktivnosti koje pridonose zdravlju i jačanju imuniteta, te da bismo stvorili održivu i zdravu BiH, sport i tjelesne aktivnosti moraju biti stavljene u središte svih politika i od presudne je važnosti da budu unutar rebalansiranih budžeta na svim nivoima vlasti – poručuju iz OKBiH.

S obzirom na situaciju, Predsjedništvo i Izvršni odbor OKBiH te sportski savezi BiH su usvojili dokument koji sadrži sistemske i konkretne mjere podrške sportu, a to su: usvojiti strategiju sporta u Bosni i Hercegovini na period 2020-2024; sportski klubovi, sportska udruženja, sportski strukovni savezi, koji su do sada uredno izmirivali poreze i doprinose, a sada odlukom države imaju zabranjen rad, obustavljen trening, utakmice, takmičenja i slično, a što im donosi glavni prihod, trebaju imati isti tretman kao i privredna društva kojima je zabranjen rad; osigurati da sportski sektor dobije podršku za zaštitu radnih mjesta, zaposlenih i samozaposlenih od rizika od gubitka posla i prihoda; nužno je izvršiti rebalans budžeta na svim nivoima, ali ne na način da sport bude izostavljen i zaboravljen. S obzirom na količinu novca koji generira, sport treba biti tretiran kao privredna grana; finansijska podrška sportu mora biti adekvatna i kontinuirana, bez obzira na COVID-19 pandemiju;Vlada Federacije je uputila „Korona zakon” prema Parlamentu Federacije BiH te se zahtijeva da tim zakonom bude obuhvaćen i sport. Po istom principu podržati sport u oba entiteta i Brčko Distriktu; sva nadležna ministarstva za sport u okviru svog nivoa organizovanja i djelovanja trebaju da osiguraju minimalne lične dohotke i doprinose za stalno uposlene u sportskim organizacijama (OK BiH, sportski savezi BiH i klubovi), a koje su u prethodnom periodu izmirivale porezne i druge obaveze; redefinirati kriterije na državnom nivou za raspodjelu novca za sport kako bi novac bio dodijeljen isključivo Olimpijskom komitetu, sportskim savezima, klubovima i sportistima koji predstavljaju BiH i takmiče se na najvišem nivou, a ne kao do sada, kada su u tome mogli da učestvuju sportski klubovi i asocijacije koji nemaju dodira sa vrhunskim sportom;odobriti odvijanje trenažnih procesa za vrhunske sportiste i sportske ekipe uz osiguranje socijalne distance; lokalne zajednice da odobre besplatno treniranje za vrhunske sportiste i vrhunske takmičarske seniorske i omladinske ekipe u periodu od najmanje godinu dana; omogućiti uvođenje poreznih olakšica za osobe i organizacije koje se bave sportskim aktivnostima; stimulirati inovativne programe (industrijska modernizacija) za sportska preduzeća kako bi se mogle nositi s trenutnim društvenim izazovima; preusmjeriti određene nacionalne i EU izvore finansiranja na sport;
– uspostaviti javni i privatni fond solidarnosti za vrhunski sport; stvoriti nove vidove finansiranja za sport; pomoći školama i nastavnicima tjelesnog odgoja da nastave vježbati sa učenicima putem digitalnih medija koji su efikasni i sigurni (i podstiču inovativnost), npr. finansiranje, smjernice, najbolji primjeri iz prakse, popust na cijenu korištenja interneta te stimulirati zdravi način života u radnoj populaciji, bilo da rade od kuće ili u kancelariji, na način da se uvedu inovativna rješenja za poticanje na bavljenje tjelesnim aktivnostima.

U OKBiH smatraju da, ukoliko se te mjere ne usvoje, sportski klubovi bit će suočeni s velikim rizikom od prestanka rada zbog krize, a što bi, pak, moglo imati niz dugoročnih posljedica na ekonomiju i društvo i što će dovesti u opasnost kompletan sport u BiH.

Potpisnici Stavova o uticaju COVID-19 krize na sportski sektor u BiH su Predsjedništvo OKBiH, Izvršni komitet OKBiH, Strukovni sportski savezi BiH, vrhunski sportisti učesnici Foruma sportista OKBiH.

RTVSlon

A.Osmičić