Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Na današnjoj šestoj vanrednoj sjednici Štaba civilne zaštite Grada Gradačac održane putem video linka, raspravljano je o trenutnoj higijensko-epidemiološkoj situaciji na području grada Gradačac.  Od strane nadležnog epidemiologa JZU Dom zdravlja Gradačac dr. Fatime Ibranović- Hadžimehić,  Štab je informisan da su svi do sada uzeti nalazi na korona virus, uključujući i dva koja se urađena u posljednja 24 sata, dakle od 02.04. 2020. godine, negativni. Za sada na području grada Gradačac nema registrovanih slučajeva oboljelih od korona virusa.

Zamjenik direktora JZU Dom zdravlja Gradačac Teufik dr. Zahirović upoznao je članove Štaba civilne zaštite Grada Gradačac o provedenim procedurama Kriznog štaba ove ustanove.   

Naredba izdata 28.03.2020. od strane Štaba CZ Grada Gradačac je stavljena van snage. Ova naredba se  odnosila da JZU Banja Ilidža od 01.04.2020. godine, da sve svoje kapacitete stavi u funkciju izolatorija za smještaj građana za koje se utvrdi da su pozitivni na koronavirus, bez simptoma ili sa slabijim simptomima.

Odobrena su sredstva od 20.000 KM za nabavku neophodnih sredstava za dezifenkciju i zaštitnu opremu, te potrebe za naredni period. Donesena je i naredba da Crveni križ Grada Gradačac unutar strukture Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbjedi i postavi šator ispred JZU Dom zdravlja Gradačac.

ZWS Grad Gradačac

A.Osmičić, B1 TV