Nije uspjela deseta prodaja kompleksa Muška voda

680

Deseta prodaja kompleksa Muška voda Kladanj nije uspjela. Do 17.maja, kada je bio krajnji rok za prijavu, niko od potencijalnih kupaca nije uplatio depozit, što je bio preduslov za učešće u nadmetanju. Prema riječima stečajne upravnice Asime Pračić slijedi donošenje odluke o sljedećoj prodaji. U sklopu kompleksa koji je na prodaju je, Hotel “Muška voda”, tri dvojna bungalova, pomoćni objekti, magacini i smještajni kapaciteti koji su u fazi izgradnje, kantina i lovačka kuća, trafostanica i rezervoar za vodu. Također, tu je 53 dunuma građevinskog i 23 dunuma poljoprivrednog zemljišta. Sve je smješteno na planini Konjuh. Ponuđena cijena u okviru desete prodaje bila je milion i 543 hiljade maraka što je 45 posto od procijenjene vrijednosti, koja iznosi više od tri i po miliona maraka.

Izvor:rtv.tk