Menadžment Doma Zdravlja je u proteklom periodu dosta uložio za edukaciju kadrova i njihovo usavršavanje na specijalizacijama od kojih su neke deficitarne u cijeloj BiH.

Deset ljekara je trenutno na specijalizaciji koji usavršavaju svoje znanje, od čega su dvoje iz porodične medicine, jedno iz interne medicine, jedno iz biohemije, jedno iz psihijatrijskog odjeljenja, jedno iz radiologoije, jedna doktorica iz odjeljenja ginekologije, jedno iz medicine rada i sporta i dvoje iz pedijatrijskog odjeljenja.

Po Ugovoru su obavezni odraditi u ustanovi duplo više od trajanja specijalizacije, obzirom da je kod većine specijalizacija pet i deset godina, kako ističu iz menadžmenta kadrovski mogu biti mirni.

Već početkom sljedeće godine pojedini ljekari završavaju specijalizaciju.

B1TV