Prije pet dana uputili pismo institucijama.

Udruženje prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske najavilo je za danas ponovo blokadu graničnog prijelaza Rača, ukoliko s Upravom za indirektno oporezivanje BiH (UIO) ne bude postignut dogovor. 

Špediteri na ovaj način izražavaju nezadovoljstvo najavom UIO BiH da izmjesti carinski terminal na drugu lokaciju, jer bi to udvostručilo troškove, a traže i bolje higijenske uvjete na postojećoj lokaciji.

Podsjetimo, prije pet dana špediteri iz RS uputili su pismo UIO BiH, Vladi RS i resornom ministarstvu, Vijeću ministara i ombudsmanu za ljudska prava.

U pismu špediteri podsjećaju da je UIO u vrijeme godišnjih odmora, otvarala ponude za namjeravano izmiještanje carinskog terminala sa Rače.