Ujedinjene nacije su 1999. godine 12. august proglasile Međunarodnim danom mladih.

Ovaj dan se svake godine oblilježava kako bi se promovisao aktivizam mladih, te prepoznali napori i akcije mladih širom svijeta koje doprinose pozitivnim promjenama, razvoju i ekonomskoj dobiti zajednica, a i šireg društva.

Međunarodni dan mladih predstavlja dan koji podiže svijest o značenju mladih za današnje društvo. Sama je svrha obilježavanja ovog dana usmjeriti pažnju na mlade koji se suočavaju s kulturološkim i pravnim problemima koji ih okružuju.