Djeca mogu reagovati na stres na razne načine, na primjer da budu više zabrinuta, povučena, ljuta ili uznemirena, itd. Odgovarajte na reakcije djeteta kroz podršku, saslušajte ih dok govore o njihovim brigama i pružite im dodatnu ljubav i pažnju.

Djeci je potrebna ljubav i pažnja odraslih tokom teških vremena. Posvetite im dodatno vrijeme i pažnju. Ne zaboravite da saslušate djecu, ljubazno govorite s njima i ohrabrite ih. Ako je moguće, stvorite prilike da se dijete igra i opusti.

Pokušajte djecu održati blisku roditeljima i porodici i izbjegavajte da se odvoje od najmilijih. Ako dođe do odvajanja (npr. hospitalizacija) onda osigurajte redovan kontakt (npr. telefonom) i ohrabrujte ih.

Pridržavajte se redovne rutine i rasporeda koliko god je to moguće ili pomozite stvaranju novih u novom okruženju, uključujući školu i učenje kao i vrijeme za bezbjedno igranje i opuštanje.

Navedite činjenice šta se dogodilo, objasnite šta se sada događa i dajte im jasne informacije o tome kako mogu umanjiti njihov rizik od zaraze riječima koje razumiju zavisno od njihovog uzrasta. U to spada informisanje na prikladan način o tome šta se može dogoditi (npr. član porodice može da se osjeća loše pa možda treba da ode u bolnicu na neko vrijeme kako bi mu ljekari pomogli da se osjeća bolje).

World Health Organization – WHO, Country Office for Bosnia and Herzegovina

A.Osmičić, B1 TV