Gradačac i zvanično postao Grad

914

Dom naroda Parlamenta FBiH na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku razmatrao je prijedloge zakona o Gradu Gradačac, Gradu Čapljina, Gradu Ljubuški, Gradu Visoko, Gradu Gračanica, Gradu Srebrenik i Gradu Živinice.

Općina Gradačac zajedno sa općinama Čapljina, Ljubuški, Visoko, Gračanica, Srebrenik i Živnice dobile su status gradova u Federaciji BiH. Zastupnički dom Parlamenta FBiH ranije je usvojio ove prijedloge.

Zakonom o Gradu Gradačac propisano je da je Grad jedinica lokalne samouprave koja predstavlja urbanu, infrastrukturnu cjelinu povezanu svakodnevnim potrebama stanovništva. Samoupravni organi Grada Gradačac su gradsko vijeće i gradonačelnik. Izvršni organ Grada Gradačac je gradonačelnik.

B1TV/gradacac.ba