Vlada FBiH je usvojila informaciju o stanju i mjerama za poboljšanje stanja sigurnosti prometa na cestama, te zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da pokrene inicijativu za imenovanje rukovoditelja Jedinice za sigurnost prometa i popunu radnih mjesta u toj organizacijskoj jedinici.Još su istraživanja iz 2011. godine pokazala da Federacija BiH gubi više od 400 miliona dolara godišnje (više od pet posto godišnjeg BDP-a) zbog saobraćjnih nesreća. Budući da je malo učinjeno u periodu do 2018. godine, pretpostavka je da se isti postotak godišnjeg BDP-a i dalje gubi i da to sada iznosi oko 600 miliona dolara godišnje.

Kako je sigurnost na cestama kritično pitanje u Federaciji BiH, sa stopom nesreća sa smrtnim ishodom po glavi stanovnika oko pet puta većom od zemalja s najboljim rezultatima u zapadnoj Evropi, postoji velika potreba za sistemskim pristupom koji može pružiti rezultate. Prethodnim projektom Svjetske banke 2009. godine stvorena je sveobuhvatna strategija za sigurnost na cestama i Akcijski plan za BiH, ali nije bilo raspoloživih sredstava niti stručnosti za provedbu bilo koje aktivnosti.

Među ostalim problemima vezanim za sigurnost na cestama, na nivou FBiH nema jedinice za sigurnost na cestama niti nezavisne agencije za koordinaciju i pokretanje aktivnosti između mnogih različitih uključenih institucija. One su u rasponu od Federalnog ministarstava prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva zdravstva, kantonalnih ministarstava obrazovanja, MUP-ova, itd. Osim toga, FBiH još nije usvojila postupke za reviziju i nadzor cestovne sigurnosti sukladno zahtjevima europske Direktive 2008/96 o upravljanju sigurnošću na cestama.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je, u suradnji sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), odabralo konzultanta za projekt uspostave Jedinice za cestovnu sigurnost i uz to vezanih procedura za reviziju cestovne sigurnosti unutar ovog ministarstva. Sukladno Nacionalnoj prometnoj strategiji i najboljim priznatim međunarodnim praksama, EBRD je podržala uspostavu Jedinice za sigurnost prometa i realizaciju postupaka za reviziju i nadzor financiranjem konzultantskih usluga grant sredstvima.

Ugovor sa konzultantima je potpisan u svibnju 2018. godine, a projekt je počeo u srpnju 2018. s rokom od godinu dana. Jedan od zadataka projekta je podrška Federaciji BiH u stvaranju institucionalnog okvira za procjenu i upravljanje sigurnosti na cestama kroz uspostavu jedinice ili agencije za cestovnu sigurnost.
Nužno je i pripremiti izmjene i dopune podzakonskih akata i procedura i usuglasiti ih s Direktivom 2008/96. Također, treba organizirati tečaj stručnog osposobljavanja.

Preuzeto sa: www.klix.ba