Kantonalni sud Tuzla je po optužnicu Kantonalnog tužilaštva  Tuzlanskog kantona donio osuđujuću prvostepenu i nepravosnažnu presudu za Igora Nišandžića (43) iz Srebrenika zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine.

”Podsjećamo, optužnicom se  Nišandžić tereti da je  u periodu od 7 godina, od oktobra  2010. do septembra 2017. godine, kao odgovorno lice i referent za osiguranje u VGT osiguranju  Visoko, postupao suprotno zakonu i podzakonskim aktima u osiguranju i interesima službe te zloupotrebom položaja i ovlašćenja sebi pribavio veću imovinsku korist,  različitim osobama pribavio  korist u vidu omogućavanja osiguranja teretnih vozila,  te  oštetio osiguranje u kojem radi i  različite javne institucije i fondove za iznos veći od 74.000 KM.

U optužnici se navodi da je Nišandžić  većem broju osoba  omogućio registraciju teretnih vozila tako što je u postupku registracije  izrađivao i upotrebljavao lažna uvjerenja  o obavljanju registrovane djelatnosti prijevoza tereta, a koja izdaje nadležna služba u Gradu Tuzla i  što je jedan od uslova  za registraciju teretnih vozila,  iako je znao da takva uvjerenja nadležna služba nije izdala. Tako je ovim osobama omogućio registraciju teretnih vozila a da nisu imali registrovanu djelatnost za prijevoz tereta.

Također, optužen  je i da je u proceduri registracije većeg broja vozila izradio i  priložio više stotina krivotvorenih uplatnica  različitih banaka i pošte, iako je znao da novac, koji je naplaćivao od osiguranika,  nikada nije uplaćen u Trezor BiH, budžete FBiH i Tuzlanskog kantona, kao i na račune javnih fondova, javnih institucija i osiguranja u kojem radi a na ime obaveznih naknada u postupku registracije vozila.

Optužnicom se tereti i da je u više slučajeva različitim osobama  pribavio korist tako što je sačinjavao i uz zahtjeve za registraciju prilagao polise o obaveznom osiguranju u koje je unosio lažne podatke o visini premije osiguranja,” saopćili su iz Kantonalnog suda Tuzla.

Izvor: RTV Slon