Šta je društvena stigma?

Društvena stigma u kontekstu zdravlja je negativna povezanost između osobe ili grupe ljudi koji imaju određene karakteristike i određenu bolest. To bi moglo značiti da su ljudi etiketirani, stereotipizirani, diskriminirani, tretirani odvojeno i / ili će doživjeti gubitak statusa zbog uočene povezanosti s nekom bolešću.

Takav tretman može negativno utjecati na one koji imaju bolest, kao i na njihove njegovatelje, porodicu, prijatelje i zajednicu. Ljudi koji nemaju bolest, ali dijele druge karakteristike s ovom grupom, također mogu patiti od stigme.

Trenutna epidemija COVID-19 izazvala je društvenu stigmu i diskriminirajuće ponašanje prema ljudima određene etničke pripadnosti, kao i prema svima za koje se smatra da su bili u kontaktu s virusom.

Koliki je utjecaj?

Stigma može potkopati socijalnu koheziju i pospješiti moguću socijalnu izolaciju grupa, što bi moglo pridonijeti situaciji da imamo povećano, a ne smanjeno širenje virusa. To može rezultirati ozbiljnijim zdravstvenim problemima i teškoćama u kontroli izbijanja bolesti.

Stigma može:

· Potaknuti ljude da sakriju bolest kako bi se izbjegla diskriminacija

· Spriječiti ljude da odmah zatraže zdravstvenu zaštitu

· Odvratiti ih od usvajanja zdravog ponašanja

Kako se riješiti društvene stigme?

Dokazi jasno pokazuju da stigma i strah oko zaraznih bolesti usporavaju potrebnu reakciju na bolest. Ono što djeluje pozitivno je izgradnja povjerenja u pouzdane zdravstvene usluge, pokazujući empatiju prema oboljelima, razumijevanje same bolesti i usvajanje učinkovitih, praktičnih mjera u cilju da ljudi čuvaju sebe i svoje najbliže.

Način na koji komuniciramo o COVID-19 od presudne je važnosti u pružanju podrške i poduzimanju učinkovitih mjera kako bi se pomoglo u borbi protiv bolesti i kako bi se izbjeglo poticanje straha i stigme. Treba stvoriti okruženje u kojem može se razgovarati o bolesti i njenom utjecaju otvoreno, iskreno i učinkovito.

Činjenice, a ne strah zaustavit će širenje novog koronavirusa (COVID-19)

· Dijelite činjenice i tačne informacije o bolesti.

· Osporavajte mitove i stereotipe.

· Pažljivo birajte riječi. Način na koji komuniciramo može utjecati na stavove drugih.

Crveni križ BiH

A.Osmičić, B1 TV