Na osnovu naredbe gradonačelnika Brčko distrikta BiH dana 16.03.2020. u članu 6:

 • Zabranjuje se rad svim privrednim subjektima koji vrše uslužnu djelatnost, osim pekarama, apotekama i prodavnicama sa prehrambenim artiklima.
 • Radno vrijeme apoteka i pekara je do 22.00 sata, a prodavnica sa prehrambenim artiklima do 18.00 sati.
 • Zabranjuje se rad:
 •  stomatološkim ordinacijama s obzirom da pripadaju rizičnoj grupi,
 •  buvljim pijacama,
 •  preduzećima javnog prevoza.
 • Dozvoljava se rad:
 • zelenim pijacama uz pojačanu higijenu i uz preporuku kupcima da se što kraće zadržavaju.
 • prehrambenim prodavnicama tržnih centara do 18.00 sati,
 • zanatlijama, građevinskim firmama, taksistima,
 • hotelima, hostelima i motelima, u smislu izdavanja soba za noćenje, s tim da se gostima obroci dostavljaju u sobe,
 • benzinskim pumpama, bez rada restorana u sklopu tih objekata.
 • Revidira se zabrana rada auto-škola na način da se kandidatima koji su započeli obuku vožnje, omogući da završe proces obuke.

Kompletnu naredbu možete preuzeti ovdje.

Izvor vlada Brčko distrikta.