Zabrana ulaska u Srbiju stranih državljana koji su boravili na područjima gde je žarište epidemije korona virusa ne odnosi se, na osnovu izmenjene odluke Vlade Srbije, na učesnike u transportu robe i lica koja su dobila saglasnost za ulazak u Srbiju od Ministarstva zdravlja, objavilo je Udruženje prevoznika robe “Međunarodni transport”.

Privremena zabrana se odnosi na one koji su boravili u provinciji Hubej u Kini, u gradu Degu i provinciji Severni Gjongsang Republike Koreje i u kantonu Tičino u Švajcarskoj, kao i u Italiji i Iranu.

Kada je reč o Italiji, prema uredbi od 8. marta, odobrava se transport na celoj teritoriji Italije, navedeno je u obaveštenju koje je dostavljeno Tanjugu.

Uvedene zabrane kretanja ne odnose se na poslovna putovanja za koje postoji dokaz. Sve dok ne postoji sumnja na potrebu karantina ili se testom ne dokaže prisustvo virusa, radnici koji prelaze državnu granicu Italije mogu slobodno ulaziti i izlaziti.

U slučaju kontrole od strane policije i drugih nadležnih službi, mora postojati dokaz razloga putovanja. Roba može biti dopremana i otpremana sa teritorija označenih kao visokorizična.

Transport robe se smatra neophodnim poslom i vozači mogu da ulaze i izlaze sa označenih teritorija kao i da se kreću unutar njih uz limitaran boravak i kontakt samo za potrebe dostave i preuzimanja robe.

Hrvatska je uvela zabranu ulaska osobama koje su u proteklih 14 dana boravile na teritoriji Italije, Švajcarske i dela Nemačke. Ta mera odnosi se i na vozače teških teretnih vozila. Novom odlukom, tačkom 1.2.b, Hrvatska je dozvolila tranzit svim stranim državljanima uz određen period za izlazak iz zemlje.

Ulaz sa zadržavanjem (utovar/istovar) licima koja dolaze sa teritorija država koje se smatraju žarištem epidemije neće biti dozvoljen ili će imati obavezu boravka u karantinu.

Slovenija je zbog velikih zadržavanja na slovenačko-hrvatskoj granici odlučila da do daljnjeg zabrani tranzit kroz Sloveniju vozilima koja dolaze iz pravca Italije. Na graničnim prelazima sa Italijom dozvoljen je prolaz vozilima sa utovarom ili istovarom u Sloveniji. U Austriji je moguć transport robe za Italiju i iz nje.

Na granicama sa Italijom uvedene su granične kontrole koje će važiti sledećih 10 dana.

Lica koja ulaze u Austriju iz Italije moraju imati lekarsko uverenje (na nemačkom, engleskom ili italijanskom jeziku) u kome se navodi njihovo zdravstveno stanje i pokazuje da je molekularni biološki test za SARS-CoV-2 negativan. Medicinsko uverenje ne sme biti starije od četiri dana u trenutku ulaska. Ova mera ne odnosi se na teretni saobraćaj i važi do 3. aprila 2020.

Vozači teških teretnih vozila će pri ulasku u Austriju imati zdravstvene preglede. U Češkoj se selektivne zdravstvene kontrole vrše na svim graničnim prelazima, a osobe kod kojih se ustanove simptomi virusa šalju se dalje na pregled. U Slovačkoj je od jutros potpuno zabranjen ulazak u zemlju svim autobusima.

Transport tereta nije zabranjen, s tim da Slovačka pojačava mere kontrole na graničnim prelazima. Kao adekvatnu zaštitu, u Slovačkoj preporučuju maske sa nivoom zaštite FFP2 i FFP3.

U Poljskoj je pojačana zdravstvena kontrola lica na graničnim prelazima, pre svega putnika, a što se tiče drumskog transporta robe nema nikakvih ograničenja. U Švajcarskoj se od 12. marta ograničenja ne primenjuju na drumski teretni saobraćaj. U Mađarskoj trenutno nema nikakvih ograničenja kada je u pitanju drumski teretni saobraćaj.

Postoji mogućnost da vozačima na utovarnim ili istovarnim mestima zatraže da poseduju maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju ukoliko dolaze sa teritorija država koje su žarišta epidemije.

U Ukrajini trenutno svi granični prelazi rade u punom režimu, ali se večeras prema trenutnim informacijama očekuje zatvaranje pojedinih graničnih prelaza. Ova mera se odnosi samo na putnički saobraćaj.

Izvor: Blic.rs