Jučer je bila godina dana kako smo postali Grad Gradačac, sretan nam vikend u gradu bez vode.

U danima vikenda kako je uobičajeno dolazi do povećane potrošnje vode, a sa trenutnim kapacitetima sistema nismo u mogućnosti obezbijediti istu. Shodno tome primorani smo rasporediti postojeću količinu vode kako ne bi dolazilo do ispada sistema.

To nas primorava i na zatvaranje pojedinih ulica u dnevnom periodu.

Shodno navedenom, sljedeće ulice i naselja u navedenim periodima neće biti snabdijevana vodom:

Od 20:00 sati (petak, 12.06.2020.godine)  do 05:00 (subota, 13.06.2020.godine)

  1. Muslimanske brigade, Raifa Šaldića, Rijeka, 8.mart, Šehitluci, dio Esada Taslidžića, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, 1.bataljona, Ahmeta Beširevića, Sviračka, Rasima Terzića, Škorići, Zlatnih ljiljana, Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, dio 6. aprila, dio 7. bataljona,  Titova, Josipa Šibera,  H. K. Gradaščevića, Hasana Kikića, 1. maja, XVIII hrvatske brigade, Partizanska bolnica.

Od 11:00 sati do 20:00 sati (subota, 13.06.2020.g.),    

dio ulice Žrtava Srebrenice, Gradačačkih brigada, Branilaca grada, Bagdale.

Od 20:00sati (subota, 13.06.2020. godine) do 05:00 (nedjelja, 14.06.2020.godine)

Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona, Bosanskih gazija, Udarnička, Sarajevska, Okanovići, Ledenice, Šehitluci, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, 1.bataljona, Ahmeta Beširevića, Sviračka, Rasima Terzića, Škorići, Zlatnih ljiljana, 16. Muslimanske brigade, Raifa Šaldića, Rijeka, 8.mart, Šehitluci, dio Esada Taslidžića.

Od 11:00 sati do 20:00 (nedjelja, 14.06.2020.godine)    

Čelikovača, 1. marta, Šehida, dio 7. bataljona, dio 6 aprila, Hasana Durmiševića.

Od 20:00 sati (nedjelja, 14.06.2020.godine) do 05:00 (ponedjeljak, 14.06.2020.godine)

Požaričkih branilaca, Kikići, Željeznička, Požarička, Diren, 6. bataljona, Bosanskih gazija, Udarnička, Sarajevska, Okanovići, Ledenice, Nenavište, Gradina, Hadžiefendijina, Narodnog fronta, Hazna, Mustafe Novalića, 1.bataljona, Ahmeta Beširevića, Sviračka, Rasima Terzića, Škorići, Zlatnih ljiljana, Kadić Mahala, Varoška, Siniše Mlinarevića, Reufa Huseinagića, Ibrahima Kapetanovića, dio 6. aprila, dio 7. bataljona,  Titova, Josipa Šibera,  H. K. Gradaščevića, Hasana Kikića, 1. maja, XVIII hrvatske brigade, Partizanska bolnica.

JP”Komunalac” apeluje da se voda koristi što racionalnije, da se smanji nepotrebno rasipanje vode i korištenje u tehničke svrhe kako bi obustave isporuke vode bile u što manjoj mjeri.

B1 TV