Tokom 2019. godine, po optužnicama Državnog tužilaštva donesena je samo jedna presuda za koruptivno krivično djelo, pokazala je analiza Transparency Internationala u BiH (TI BiH).

Ivana Korajlić iz Transparency Internationala kazala je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) da ova organizacija svake godine radi monitoring procesuiranja korupcije, prateći statističke pokazatelje na nivou svih tužilaštava u BiH, uključujući i njihove prijave u radu, broj pokrenutih istraga, broj optužnica te sam broj presuda.

Tokom 2019. godine, kako je rekla, donesena je samo jedna presuda za krivična djela korupcije u predmetima koje vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a tuženi je oslobođen.

“Ono što je problematično jesu veliki slučajevi korupcije za koje su nadležni ili Tužilaštvo BiH ili Republičko tužilaštvo u RS, gdje vidite stvarno katastrofalne pokazatelje. Evo kad se pogleda broj presuda vezano za predmete po kojima je postupalo Tužilaštvo BiH, gdje imate samo jednu presudu, to govori o tome da Tužilaštvo BiH, bez obzira na sve brojne afere o kojima možemo čitati svaki dan u medijima, jednostavno ne postupa. Većina predmeta završi naredbama o nesprovođenju istrage”, kazala je ona.

Korajlić je dodala da se uglavnom procesuiraju hitni slučajevi, dok krupne afere uglavnom završavaju “formiranim predmetima”, koji, kako je rekla, skoro nikada ne dovedu do podignutih optužnica, a kamoli do pravosnažnih presuda.

“Na interaktivnoj mapi procesuiranja korupcije koja je dostupna na našoj web stranici, možete porediti unazad pet godina podatke i možete vidjeti da apsolutno nije bilo nikakvog pomaka bez obzira na nekakva politička dešavanja, i to je ono što je najveći problem – što svi veći predmeti uglavnom budu pokrenuti na osnovu nekog političkog interesa, međustranačkog, unutarstranačkog prebiranja, gdje zapravo postoji politički taj pritisak da se nešto procesuira, dok ovi ostali veliki predmeti, koje čekamo već godinama, stoje i zbog toga nema nikakvog značajnog napretka”, dodala je Korajlić.

Prema podacima analize Trasparency Internationala, tokom 2019. godine naredba o nesprovođenju istrage donesena je za 54 posto riješenih prijava za krivična djela korupcije.

Korajlić je navela da je dodatni problem što dvije trećine pravosnažnih presuda završi uslovnim ili novčanim kaznama, te da je zatvorskih kazni veoma malo. Više od polovine krivičnih prijava završi naredbom o nesprovođenju istrage.

Na osnovu podataka iz Transparency Internationala, od 143 pravosnažne osuđujuće presude za korupciju tokom 2019. godine, 97 ih je završilo uslovnom kaznom. Od ostalih pravosnažnih osuda, 32 su zatvorske kazne i 14 novčanih. (RTVSlon)

A.Osmičić