Gradski trgovi, najprometnije saobraćajnice i parkovi lokacije su na području Tuzle i Tuzlanskog kantona na kojima se najčešće zatiču osobe koje se bave prosjačenjem. Istraživanja pokazuju da najveći broj onih koji prosjače su i dalje pripadnici romske populacije, mahom djeca. Formiranje Prihvatilišta za djecu sa ulice, koja su pronađena u prosjačenju i skitnji, kao jedne cjeline u okviru Doma za djecu bez roditeljskog staranja, pokazalo se kao dobar potez ove ustanove. Radi se uglavnom o djeci koja su prepuštena sama sebi, iako imaju biološke roditelje. Uposlenici Doma na terenu su zabilježili probleme, poput toga da djeca uglavnom nisu upisana u matične knjige rođenih, nemaju zdravstveno osiguranje, ne idu u škole i slično.

“Prihvatilište za djecu u prethodnom mandatu primilo je 911 djece od kojih je socijalizovano, pregledano, i jedan dio obrazovalo i držalo do tri mjeseca. Jedan dio te djece ostane u ustanovi, a jedan ide po drugim ustanovama, čak jedan dio nakon socijalizacije ide i u svoje porodice” – kazao je Admir Hrustanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Primjena protokola o postupanju u slučajevima prosjačenja i skitanja radne grupe u periodu od 2015. do 2019. predstavljena je na posljednjoj sjednici Vlade TK. Radnu grupu čine Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo zdravstva, policijska uprava, osnovni sud Tuzla kao i Udruženje Zemlja djece.

Vlada je u februaru donijela odluku da ova grupa uradi zaključak prema Vladi i da uvide parametre i da se uvidi da li je smanjeno prosjačenje. Ovdje moramo istaći da je prijavljeno 142 lica u projačenju, 84 djece i 58 odraslih. Mi imamo nedostatak radnog kadra. Zahvaljujući Vladi TK mi primamo po 10 radnikak oji rade na ovome. Ispitivanje 58 ustanova, čak 80% se izjasnilo da je ovaj posao imao pozitivne kritike i da se čak za 50 % smanjilo prosjačenje na TK” – istakao je Hrustanović.

Nema rješenja za ozbiljan problem prosjačenja u Bosni i Hercegovini. Uprkos upozorenjima i kaznama, broj prosjaka, posebno u većim gradovima, u konstantnom je porastu. Prosjačenje predstavlja prekršaj javnog reda i mira propisan u trećem članu kantonalnog Zakona o javnom redu i miru, a za to je predviđena novčana kazna u rasponu od 150 do 1.500 KM.

Kako bi se u cijelosti iskorijenio problem prosjačenja, posebno djece, neophodno je razviti zaštitne mehanizme u lokalnim zajednicama koji će biti u stanju da pravovremeno i adekvatno sklone dijete zatečenu u prosjačenju i drugim vidovima eksploatacije na ulici. (RTVSlon)