Svjetska zdravstvena organizacija objavila je nekoliko činjenica vezanih za pandemiju korona virusa.

  • Do sada nijedan lijek nije odobren za liječenje ili prevenciju COVID-19.
  • Iako je nekoliko istraživanja u toku, trenutno nema dokaza da hidroksihlorokin ili bilo koji drugi lijek može liječiti ili spriječiti COVID-19.
  • Pogrešno korištenje hidroksihlorokina može uzrokovati nuspojave i oboljenje ili čak dovesti do smrti. Svjetska zdravstvena organizacija koordinira napore da se razviju i evaluiraju lijekovi za liječenje COVID-19.