Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) uputila je Vijeću ministara BiH inicijativu za produženje Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki, kako bi domaće ponude bh. privrednih subjekta prilikom učestvovanja na tenderima za dobivanje poslova na bh. tržištu imale povoljniji tretman u odnosu na inostrane, u smislu umanjenja domaće ponude za preferencijalni faktor domaćeg.

Inače, Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćih kompanija u javnim nabavkama ističe 1. juna i mnoge bh. kompanije su u neizvjesnom položaju posebno zbog aktuelne ekonomske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Iz VTK BiH su u inicijativi posebno istakli pozitivne efekte koje je u ranijem periodu imala primjena ove odluke u smislu zapošljavanja, ulaganja i razvoja bh. privrede, sa posebnim osvrtom na metaloprerađivačku, drvoprerađivačku, tekstilnu i poljoprivredno-prehrambenu industriju, kao i na sektor građevinarstva, cestogradnje, telekomunikacija, te uslužnih djelatnosti, u smislu primjene preferencijalnog faktora domaćeg na ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50 posto ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50 posto radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

– Uzimajući u obzir značaj odluke za kompanije, kao i novonastalu situaciju i vremenski period koji će biti potreban za oporavak domaće privrede, smatramo da će donošenje odluke o produženju Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki pružiti dodatnu podršku oporavku i razvoju domaće privrede – navodi predsjednik VTK BiH Vjekoslav Vuković u inicijativi upućenoj Vijeću ministara BiH. (RTVSlon)

A.Osmičić