Neto vrijednost nalazišta zlata i drugih metala u Varešu iznosi nevjerovatnih 917 miliona dolara, odnosno oko 1,6 milijardi KM.

Ovo je podatak do kojeg su došli u kompaniji Adriatic Metals, koja je obavila istraživanja i dobila koncesiju na dva nalazišta na području Vareša – Rupice i Veovača.

Studija o obimu projekta Vareš je ukazala da je NPV (net present value, odnosno neto trenutna vrijednost) 917 miliona američkih dolara.

Neto trenutna vrijednost (NVP) predstavlja razliku između vrijednosti novčanih priliva i odliva novca tokom određenog vremenskog perioda.

IRR (interna stopa povrata na kapital) je 107 posto a potrebni kapitalni za projekat je otprilike 178 miliona američkih dolara. Ovo je pokazalo da su nalazišta u Varešu svjetske klase i jedan od najunosnijih projekata ove vrste u Evropi.

Dobili dozvolu i za zlato

Kompanija Eastern Mining (u vlasništvu Adriatic Metals) potpisala je Aneks 4 ugovora o Koncesijskom odobrenju sa Ministarstvom privrede Zeničko-dobojskog kantona kojim se pored cinka, olova i barita, odobravaju i prava na zlato, srebro i bakar potvrđena višegodišnjim geloškim istraživanjem.

Aneksom su riješene sve zakonske nejasnoće koje su nastale uslijed neusklađenosti kantonalnog i federalnog nivoa vlasti po pitanju prava na rudu, a ujedno je uklonjena obaveza za početkom eksploatacije do maja 2020. godine.

Eastern Mining d.o.o. bosanskohercegovačka je istraživačko-razvojna kompanija u vlasništvu kompanije Adriatic Metals iz Velike Britanije. Prema trenutnom planu, otvaranje rudnika i početak proizvodnje planiran je 2022. godine.

Izvor: Biznisinfo