Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Uredbu sa zakonskom snagom o prestanku primjene propisa na nivou Tuzlanskog kantona. Ovom uredbom prestala je primjena Zakona o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima, Uputstvo o načinu prikupljanja sredstava za podsticaje u zapošljavanju i Odluka o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona. Radi se o propisima koji su doneseni 2014. godine. Naime, od 2014. godine do danas na navedenom podračunu je prikupljeno samo cca 4.500,00 KM, koje su današnjom uredbom usmjerene na glavni račun u okviru Jedinstvenog računa trezora TK.

Također, danas donesenom Uredbom utvrđen je i prestanak primjene odredaba propisa donesenih na nivou Tuzlanskog kantona kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava u Tuzlanskom kantonu, u periodu dok traje stanje nesreće i 180 dana po prestanku nesreće izazvane virusom COVID-19. Cilj donošenja ove uredbe je ublažavanje zdravstvenih i ekonomskih posljedica nastalih kao rezultat pandemije korona virusa na području Tuzlanskog kantona, a koje će u narednom periodu nastati kao posljedica stanja nesreće, obzirom da je veliki broj privrednih subjekata obustavio rad, što dovodi do značajnog poremećaja uobičajenih tokova poslovanja.

Shodno ovoj uredbi, između ostalog obveznici obračuna i uplate naknade za opštekorisnu funkciju šuma ovu naknadu ne bi uplaćivali za drugo tromjesečje tekuće godine, što predstavlja pomoć privrednim subjektima u cilju otklanjanja ekonomskih posljedica pandemije.

Na današnjoj sjednici Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija TK da, u cilju prevazilaženja posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa (COVlD-19), pripremi i Vladi Kantona dostavi prijedlog odluke o unutrašnjoj preraspodjeli planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda iz budžeta u iznosu od 2.670.000,00 KM radi obezbjeđenja dodatnih sredstava za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, a sve u cilju subvencioniranja kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona koja će se realizovati u skladu sa programom.

RTVTK

A.Osmičić