Na današnjoj sjednici Vlada TK je dala saglasnost na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini.

Ovim dokumentom je utvrđena visina sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, način raspodjele namjenskih sredstava i način realizacije Programa.

Raspoloživa novčana sredstva za realizaciju Programa u 2020. godini iznose 1.920.000,00 KM, od čega se 970.000,00 KM odnosi  na neutrošena sredstva iz ranijeg perioda, a planirani prihod sredstava po ovom osnovu u 2020. godini iznosi 950.000,00 KM.

Programom planirana sredstva za 2020. godinu utrošit će se za realizaciju projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta koji su odobreni Programom za 2019. godinu, a koji zbog kasnog donošenja navedenog Programa nisu realizirani u prethodnoj godini, te za realizaciju projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta i studije upotrebne vrijednosti zemljišta koji su odobreni ranijih godina, a čija realizacija iz opravdanih razloga nije završena u prethodnim godinama. (RTVSlon)

A.Osmičić