Skupština Tuzlanskog kantona dala je punu podršku Kantonalnoj vladi u pogledu mjera koje su provedene i koje se planiraju s ciljem prevazilaženja posljedica koje je uzrokovala pandemija virusa COVID-19. Naime, na sastanku premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i ministra finansija TK Suada Mustajbašića sa predstavnicima političkih stranaka koje čine skupštinsku većinu prezentirane su sve one mjere koje je Vlada poduzela u proteklom periodu od proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Prvi paket mjera vrijednosti oko 30 miliona KM prije svega se odnosi na pomoć zdravstvenom sektoru (2,5 miliona KM), podršku poljoprivredi (7,5 miliona KM), te oko 20 miliona KM za podršku privredi.

„Od ovih 20 miliona, 15 miliona se odnosi na direktnu podršku našim privrednim subjektima, odnosno radnicima u privrednim društvima koja su direktno pogođena naredbama kriznih štabova ili štabova civilne zaštite. Iz ovih sredstava mi ćemo obezbijediti neto plaće za radnike, a nakon što Federacija BiH osigura uplate doprinosa iz plaće. Preostali dio sredstava, oko 4 miliona KM, predvidjeli smo da uvećamo poziciju „Podrška razvoja Kantona“ u Ministarstvu privrede TK. Ova sredstva ćemo nastojati da sa bankama partnerima multipliciramo, čime bi smo osigurali oko 100 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava za naše privrednike“, rekao je ministar finansija Suad Mustajbašić.

Vlada TK je koncem prošle godine pokrenula sličan beskamatni kreditni aranžman sa BBI bankom, i zahvaljujući tome privrednici sa područja Tuzlanskog kantona već imaju na raspolaganju beskamatni kreditni portofolio ukupne vrijednosti više od 25 miliona KM. Imajući u vidu navedeno, može se reći da će privredi u Tuzlanskom kantonu biti na raspolaganju oko 125 miliona KM.

Vlada je također u prethodnom periodu rezervirala i određena namjenska sredstva za podršku privredi, a i značajno je umanjen i jedan od parafiskalnih nameta. Radi se o naknadi za opće korisne funkcije šuma, čijeg će plaćanja privrednici u narednom periodu biti pošteđeni.

Obzirom da postoje određena mišljenja kako je Vlada Tuzlanskog kantona trebala sa mjerama podrške privrednicima započeti ranije, ministar Mustajbašić ističe da je opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona da sačeka mjere Vlade Federacije BiH.

„Vlada i Parlament Federacije BiH treba da budu lideri u ovom procesu. Mi ćemo podržati njihove mjere i eventualno ih dopuniti kako bismo povećali obuhvat broja privrednih subjekata koji će ostvariti pravo na pomoć, te kako bismo izbjegli da se podrška prema određenim subjektima duplira, a da neki drugi ostanu uskraćeni. Time očekujemo ostvarenje kvalitetnijeg efekta na privredu“, zaključio je ministar Mustajbašić.

Izvor: RTV Slon