Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, o sufinansiranju troškova električne energije u 2020. godini. Odlukom Ministarstva utvrđeno je ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova električne energije u 2020. godini raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica.

Ukupno planirana sredstva u Kantonalnom budžetu iznose 94.800,00 KM, a troškovi električne energije u 2020. godini sufinansirat će u mjesečnom iznosu od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu za cijelu sezonu.

Pravo na ovaj vid pomoći imaju raseljene osobe, čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine, a smještene su u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica: Mrdići i Ježevac –Banovići, Doborovci –Gračanica, Mihatovići – Tuzla, Višća i Karaula – Živinice, Špionica – Srebrenik, Plane – Kladanj, kućama holandske Vlade: Jezero, Bagremik i Stražbenica –Banovići, Drafnići, Rašljeva, Donja Orahovica, Gornja Lohinja, Lukavica, Lendići i Miričina –Gračanica, Solina, Slavinovići i Lipnica –Tuzla, Barice, Brnjica, Donja Višća, Gornje Živinice, Kovači, Odorovići, Repuh, Sjever I, Šarenjak, Kuljani i Šerići –Živinice, Gornja Potpeć, Luka, Kuge, Seona, Srebrenik II, Šahmeri, Sladna, Tinja Gornja, Špionica, Podorašje, Pušine, Brezje – Srebrenik, Stupari, Kladanj, Ravne, Starić, Brateljevići i Tuholj –Kladanj, Nezuk i Sapna – Sapna, Malinjak, Huskići, Naselje Sida i Dom kulture IRC – Lukavac, Požarike – Grad Gradačac, Brane – Teočak, Klokotnica i Brijesnica Mala – Doboj Istok, Brnjik, Čelić i Šibošnica – Čelić, Jeginov Lug, Markovići, Centar i škola u Memićima – Kalesija.