Zahtjevi gradova Gradačac, Živinice i Srebrenik koji se odnose na sufinansiranje troškova rada postrojenja za tretman otpadnih voda uvrstit će se u Program kao projekti od značaja za Kanton u ukupnom iznosu 283.000,00 KM, imajući u vidu strateški značaj rada postrojenja za tretman otpadnih voda, kao vodnih objekata za zaštitu voda na Tuzlanskog kantona, a kako bi se inicirala izgradnju ekonomski opravdanih postrojenja za tretman otpadnih voda i u ostalim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.


Vlada TK također je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini. Raspoloživa sredstva za realizaciju Programa u 2021.godini iznose 3.164.000,00 KM od čega je neutrošen iz ranijeg perioda iznos od 2.364.000,00 KM i planirani prihod sredstava po ovom osnovu u 2021. godini u iznosu od 800.000,00 KM.
Programom su odobreni projekti za koje je provedena procedura javne nabavke i potpisani ugovori o prenosu sredstava i oni su u realizaciji na području općina: Doboj Istok, Čelić, Kalesija i Lukavac u iznosu od 431.142,36 KM, kao i projekti koji su bili predmetom programa u 2020. godini a za njih nije provedena procedura javnih nabavki. Vrijednost tih projekata je 582.885,11 KM i a realizirat će se na području gradova Tuzla i Živinice.

Ovim Programom odobrena su sredstva u iznosu od 636.840,94 KM za realizaciju novih projekata u 2021. godini koji su kandidovani od strane općina/grada: Lukavac, Kalesija i Gradačac. Realizacijom navedenih projekata uređenja i čišćenja poljoprivrednog zemljišta kao i projekti čišćenja i uređenja odvodnih kanala na poljoprivrednom zemljištu dobićemo nove poljoprivredne površine za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Uređenjem odvodnih kanala bit će smanjen negativan uticaj viškova vode koji utiču na rast i razvoj biljaka kao i smanjenje poplavljenih poljoprivrednih površina kod većih količina padavina.