Vlada je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Hasan Kikić” Gradačac za zamjenu određene površine zemljišta, kako bi se osigurali preduslovi za izgradnju fiskulturne sale. Ukupna investicija izgradnje fiskulturne sale iznosit će cca 580.000,00 KM, od čega bi se 50% potrebnih finansijskih sredstava finasiralo iz sredstava budžeta Tuzlanskog kantona.