Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju u vezi zdravstveno-informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona. Kako se u Informaciji navodi, informatizacija zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona nije provedena do kraja, odnosno nalazi se na samom početku. Analizom cjelokupnog zdravstveno-informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona utvrđeno je više manjkavosti radi kojih sistem do sad nije sproveden u cijelosti. Ovo prije svega znači da nije određen jedan nosilac cjelokupnog projekta integrisanog sistema zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, što je od velikog značaja za provedbu samog procesa informatizacije. Nije izvršen prijenos vlasništva nad postojećim softwerskim rješenjima, te samim tim nije izvršeno uvezivanje postojećih zdravstveno-informatičkih sistema u jednu cjelinu. Neke zdravstvene ustanove razvijale su samostalno aplikacije bez zadovoljenja uslova predviđenih Pravilnikom o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite, te nisu ispunjeni zakonski preduslovi za korištenje određenih aplikacija u pogledu zakonitosti, zaštite ličnih podataka, postojanosti, sigurnosti, tehničke i funkcionalne upotrebe. Iz svega navedenog, projekat informatizacije zdravstva je ključni projekat za unapređenje zdravstvene zaštite, te mu se s toga mora dati najveća moguća pažnja i značaj,te sa posebnim značajem vršiti daljnja ulaganja i razvoj kako hardwerske tako i softwerske opreme.

Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je danas imenovala Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za nosioca aktivnosti u nastavku procesa uspostave i razvoja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, a koji će sve aktivnosti sprovoditi u saradnji i uz suglasnost Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Strateško upravljanje nad provođenjem aktivnosti vršit će Vlada Tuzlanskog kantona koju će Zavod, preko resornog ministarstva godišnje izvještavati. Uspostava i razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema vršit će se u skladu sa Programom rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona koji će usvojiti Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Program će dati okvirne smjernice na osnovu kojih će se sistematski obezbijediti optimalna primjena informaciono-komunikacijskih tehnologija u zdravstvenom sistemu radi efikasne upotrebe zdravstvenih informacija.

Kako bi se uspostavio i dalje razvio integrisani zdravstveni informacioni sistem nalaže se JZU UKC Tuzla, JZU Dom zdravlja Tuzla, JZU Dom zdravlja Gračanica, JZU Dom zdravlja Živinice i ostalim javnim zdravstvenim ustanovama koje su u vlasništvu softwera (aplikacija) koji se mogu integrisati u zdravstveno informacioni sistem, da u vlasništvo Zavoda prenesu softwerske aplikacije i servere u što kraćem roku. Prijenosom vlasništva, Zavod će preuzeti obavezu održavanja integrisanog informacionog sistema.

Vlada je danas zadužila Zavod da obezbijedi odgovarajuće budžete za nabavku i održavanjeopreme Zavoda i aplikacija integrisanog informacionog sistema. Sve zdravstvene ustanove, privatni zdravstveni radnici i apoteke kojeimaju zaključen ugovor sa Zavodomsu zaduženi da u skladu sa tačno utvrđenim specifikacijama irokovima od strane Zavoda nabave potrebnu hardwersku opremu (mrežna i kompjuterskaoprema) i internet vezu, te planiraju sredstva za ove namjene kao i namjene zamjene dotrajalei nedostatne opreme, a radi integracije u zdravstveno – informacioni sistem Zavoda.

Vlada je danas usvojila i Program rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona.

Nakon implementacije integrisanog zdravstveno-informacionog sistema, očekuje se da svaki pacijent može da provjeri svoj status osiguranja u Zavodu, da provjeri kada je naručen kod specijaliste, kao i da vidi sve svoje podatke o pregledima putem interneta. Apoteke bi imale dozvoljeni set podataka koje mogu vidjeti o pacijentima, ali bi se svaki izdati lijek mogao evidentirati u Zavodu, kao i pratiti efikasnost tretmana u zdravstvenim ustanovama.

Kako je planirano cjelokupan projekat bi trebao biti okončan do kraja 2021. godine, mada ovaj rok ovisi o dinamici realizacije procesa javnih nabavci. Vlada je danas izmijenila i svoj raniji Zaključak, te novim Zaključkom umjesto ranije predviđenih 4.420.000,00 KM za razvoj prve faze integrisanog zdravstveno-informacionog sistema  predvidjela 10.000.000,00 KM za razvoj cjelokupnog integrisanog zdravstveno-informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, a kako bi osigurala sredstva za provedbu ovih aktivnosti, te stvorila preduslove za realizaciju drugih programa, Vlada je danas prihvatila se Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu i uputila ih Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. (RTVSlon)