Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila svoje amandmane na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Jednim od ovih amandmana je, s ciljem jačanja finansijske discipline, predloženo smanjenje sa 90 na 60 dana nakon prestanka stanja nesreće perioda u kojem neće biti obračunavane zatezne kamate na javne prihode.

Predložen je i amandman po kojem je Razvojna banka FBiH dužna kvartalno izvještavati Vladu FBiH o upravljanju Fondom za osiguranje kredita, a Vlada će u roku od 15 dana po završetku kvartala taj izvještaj dostaviti Parlamentu FBiH. Na ovaj način je osigurana transparentnost korištenja sredstava Fonda.

Vlada nije prihvatila više amandmana koje su na Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uložili poslanici i klubovi poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

RTVSlon

A.Osmičić