Vlada Federacije pripremila je kratku videoprezentaciju Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

U videu Vlada pojašanjava da prijedlog zakona predviđa isplatu doprinosa za kompanije koje imaju pad prihoda a koje redovno izmiruju svoje obaveze. 

No, na pitanje šta je sa isplatom plata, odgovaraju da je to zadatak nižih nivoa vlasti. 

U videu se također od građana traži da vrše pritisak na poslanike u Parlamentu da usvoje ovaj zakon.

Prijedlog je upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Zakon je predložen radi ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije imajući u vidu ogromne negativne ekonomske posljedice koje će u narednom periodu nastati kao posljedica stanja nesreće s obzirom na to da je veliki broj privrednih subjekata obustavio rad, što dovodi do značajnog poremećaja normalnih tokova poslovanja.

BiznisInfo

A.Osmičić