Federalna vlada usvojila je dva programa utroška dijela sredstava “Subvencije javnim poduzećima – Unaprjeđenje zračnog prometa Federacije BiH” utvrđenih u Proračunu FBiH za 2019. godinu.

Sredstva će biti utrošena za subvencioniranje redovite zrakoplovne linije za JP Međunarodna Zračna luka – Aerodrom Mostar u iznosu od 500.000 maraka i JP Međunarodni aerodrom Tuzla u iznosu od 500.000 maraka.

Subvencioniranje je bazirano isključivo na pokrivanju troškova avioprijevoznika s ciljem rentabilnosti i kontinuiteta – saopšteno je.

Izvor:Tuzlainfo.ba