Vlada je danas dala i saglasnost za prijem dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Gradačcu. Radi se o pozicijama viši referent za operativno tehničke poslove (ložač-domar-kurir) i viši referent za operativno tehničke poslove (daktilograf).

Također, je data i saglasnost Općinskom sudu u Lukavcu za prijem jednog namještenika višeg referenta za operativno tehničke poslove, daktilografa. Odobren je i prijem referenta portira-recepcionera u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.