Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u drugom nastavku 70. redovne sjednice Izvještaj za period od 1. 7. do 30. 9. 2019. godine člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Komunalno Brčko” d.o.o. iz reda državnih službenika zaposlenih u organima uprave.

Nakon diskusije o ovoj tački dnevnog reda Vlada je usvojila zaključak da svi članovi upravnih odbora iz reda državnih službenika iz ostalih javnih preduzeća s područja Brčko distrikta BiH u narednih 30 dana podnesu Vladi izvještaj o radu.

Članovi Vlade danas su usvojili, na prijedlog Odjeljenja za javni registar, Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za izlučivanje bezvrijednog registraturnog materijala za učešće u radu van radnog vremena. Razmatrane su i odobrene Smjernice za izradu nacrta uputstva o načinu izvršenja pravosnažnih izvršnih sudskih odluka i odluka sudskog i vansudskog poravnanja.

Sjednica Vlade prekinuta je kod rasprave o Smjernicama za izradu pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama, koje je predložilo Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge.