U sklopu redovnih aktivnosti pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava 5 pješadijske brigade Oružanih snaga BiH u petak 25.06.2021. godine sa početkom u 11:00 sati realizovali su kombinovanu vježbu na jezeru Vidara.

Vježba je bila na temu „Pomoć civilnim strukturama vlasti u slučaju elementarnih nepogoda (poplava)”. Učešće u vježbi uzeli su OS BiH (izviđačke jedinice i zračne snage), Služba Civilne zaštite grada Gradačac, volonteri Crvenog križa Gradačac, Dom zdravlja i Ronilački klub „Vidara“ Gradačac.