Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli – septembar 2019. godine.

Na sjednici bi trebali biti razmatrani i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH kao i Prijedlog odluke o prestanku rada Jedinice za implementaciju projekta izgradnje zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, upravnog i nadzornog odbora zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Predviđeno je i razmatranje nacrta osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji projekta autocesta/brza cesta Sarajevo – Beograd – Sarajevo kao i informacije o aktivnostima koje se poduzimaju na projektu „Izgradnja autoceste/brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo“.

Trebao bi biti razmatran i prijedlog pisma podrške za projekt izgradnje bloka 7 u termoelektrani „Tuzla“.

Ministri bi trebali razmatrati i informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata te informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za maj 2019. godine, kao i prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

Predviđeno je i razmatranje prijedloga revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, kao i prijedloga akcionog plana za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima „Zornić protiv BiH“, „Sejdić i Finci protiv BiH“ i „Pilav protiv BiH“.

Izvor: RTV SLON