Rasprava o komunalnim taksam održana je 27.01.2020. godine.

Više u prilogu B1 TV