U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas razriješila upravne odbore u više javnih institucija, te privremeno imenovala nove članove tih tijela. Razriješeni su, i privremeno imanovani upravni odbori Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, Zavoda  za  javno  zdravstvo Tuzlanskog kantona, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ i JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.