Federalni zavod za zapošljavanje od 2020. godine uvodi novi sistem apliciranja na programe sufinansiranja zapošljavanja.

U sklopu novog sistema, svaki poslodavac mora se prethodno registrovati na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) Ovo se odnosi kako na one poslodavce koji imaju namjeru učestvovati u programima sufinansiranja zapošljavanja po prvi put tako i na one koji su ranije već učestvovali u programima).

Registracija poslodavaca na web portalu moguća je od 3.2.2020. godine.

Ista predstavlja nužan preduslov za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja, odnosno podnošenje prijave za učešće u istim. Na navedeni način, poslodavcima se olakšava i ubrzava sam postupak apliciranja za poticajna sredstva. Podatke koje poslodavci popune prilikom registracije neće morati ponovno unositi prilikom prijavljivanja na javni poziv.

KAKO SE REGISTROVATI?
Registracija se vrši putem web portala Federalnog zavoda za zapošljavanje klikom na opciju “Registracija” nakon čega se slijede upute, odnosno unose traženi podaci u odgovarajuća polja. Nakon unosa traženih podataka provjerava se validnost istih, nakon čega se poslodavci, putem email-a, obavještavaju da li je proces registracije uspješno završen.

USPJEŠNO IZVRŠENA REGISTRACIJA JE PREDUSLOV ZA UČEŠĆE U JAVNIM POZIVIMA ZA SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA.

Nakon uspješno izvršene registracije, a po objavi Javnog poziva, poslodavac se putem korisničkog imena i lozinke, koje je sam odredio prilikom registracije, prijavljuje na web portal Federalnog zavoda za zapošljavanje, a zatim klikom na meni „Projekti“ pristupa dijelu gdje se omogućuje podnošenje prijave za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja.

Napominjemo da je registracija nužna i za korištenje drugih usluga poput posredovanja i objavljivanja oglasa. Naime, ukoliko poslodavci namjeravaju koristiti bilo koju od navedenih usluga, uključujući i sudjelovanje u programima sufinansiranja zapošljavanja, potrebno je da isti izvrše registraciju na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje.

UPUTSTVO ZA VEĆ REGISTROVANE POSLODAVCE
Poslodavci koji su već registrovani potrebno je da izvrše reregistraciju. Reregistracija, odnosno provjera ispravnosti unesenih podataka vrši se prijavljivanjem na web portal Federalnog zavoda za zapošljavanje koristeći postojeće korisničko ime i lozinku, prilikom čega će se od poslodavca tražiti ažuriranje i/ili dopuna određenih podataka.

VAŽNA NAPOMENA:
Napominjemo da poslodavci koji namjeravaju učestvovati u programima sufinansiranja zapošljavanja, prilikom registracije, moraju unijeti glavni identifikacijski broj, kao i broj glavnog računa (ukoliko imaju više ID brojeva i računa, odnosno podružnica), jer će biti razmatrane samo prijave onih poslodavaca koji su aplicirali od i u ime sjedišta firme, a ne podružnica.

Izvor: OVDJE