Vlada je danas utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona uputila nacrte Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

Nacrtom Budžeta prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu ukupno iznose 416.985.251,00 KM i za 11.581.914,00 KM ili 2,86% su viši u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2019. godinu. Razlog za povećanje planiranih prihoda je u činjenici da se i u 2020. godini očekuje trend rasta prihoda. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirano je 2.336.482,00 KM za pokriće dijela akumuliranog deficita. U strukturi ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja, najveći dio (81,52%) se odnosi na prihode od poreza u iznosu od 339.933.688,00 KM što je za 11.594.992,00 KM ili 3,53% više u poređenju sa Budžetom 2019. godine.

Shodno prihodovnoj strani, Ministarstvo finansija je utvrdilo da ukupni rashodi u 2020. godini iznose 416.167.557,00 KM. Akumulirani deficit sa 31.12.2018.godine iznosi 25.267.316 KM. U projekcijama za 2020. godinu, planirana su 2,3 miliona KM za pokriće dijela akumuliranog deficita sa 31.12.2019.godine.

Analizirajući strukturu rashoda najveće učešće u Budžetu za 2020. godinu imaju korisnici iz oblasti obrazovanja i nauke (45,07%) i korisnici u okviru razdjela Ministarstvo unutrašnjih poslova (14,92%).

Najveći rast u odnosu na Budžet 2019. godine u strukturi ukupnih rashoda bilježe dopunska prava boračko – invalidske zaštite (BIZ) i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a za 5.780.000,00 KM (72,61%), pri čemu se dio od 5.500.000,00 KM odnosi se za realizaciju Zakona o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica za novčanu egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobiliziranim borcima do 57 godina života. Oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bilježi porast za 3.226.570,00 KM ili 11,80%. Iznos planiranih sredstava za oblast unutrašnjih poslova veći je za 3.049.732,00 KM ili 5,17%

Za kategorije socijalne zaštite je planirano 28.901.038,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2019.godine za 986.544,00 KM. Za realizaciju Programa podrške razvoju kantona planirano je 1.500.000,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2019.godine za 470.000,00 KM. Za projekte iz oblasti tjelesne kulture i sporta je planirano 825.000,00 KM, što je povećanje za 184.000,00 KM u odnosu na plan 2019. godine. Za podršku mladima u 2020. godini je nacrtom Budžeta predviđeno 325.000,00 KM, što je značajno povećanje za 210.000,00 KM u odnosu na plan 2019. godine.

Kada su u pitanju kapitalni transferi, nacrtom Budžeta je predviđeno 800.000,00 KM za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, 700.000,00 za sufinansiranje nabavke medicinske opreme JZU UKC Tuzla, 750.000,00 KM kao učešće Vlade Kantona u izgradnji Osnovne i Srednje Muzičke škole, 330.000,00 KM za potrebe ulaganja u infrastrukturne objekte i opremu Međunarodnog aerodroma Tuzla, 200.000,00 KM za izgradnju Centra za autizam Tuzla, 200.000,00 KM za podršku povratku prognanih lica, te 245.500,00 KM za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja.

Izvor: Web stranica Vlade TK