Vlada FBiH danas je usvojila tri programa utvroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 2.562.000 KM.
 
Tako je na ime sufinanciranja kantonalnih i lokalnih zajednica za projekte zaštita nacionalnih spomenika planirano 100.000 KM.
 
Raspodjela ovih sredstava vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 20.000 KM po jednom od četiri odabrana programa/projektu. Riječ je o zaštiti islamskih, katoličkih i pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima BiH, te zaštiti starih gradova ili nekropola stećaka ili drugih javnih objekata proglašenih nacionalnim spomenicima BiH.
 
Drugi program vrijedan je 700.000 KM, a namijenjen je projektima utopljavanja zgrada radi uštede energije. Raspodjela ovih sredstava vršit će se nakon obavljenog javnog poziva u visini od 50.000 KM po jednom programu/projektu.
 
Usvojen je i program čijih je 1.762.000 KM predviđeno za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta. Od ovog iznosa je 300.000 KM namijenjeno udruživanju sredstava prema potpisanom Sporazumu između Vlade FBiH i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) za realizaciju projekta “Oporavak od poplava u FBiH”.
 
Nadalje, za odabrane programe/projekte planirano je pojedinačno po 100.000 KM.