Grad Gradačac i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona potpisali su ugovor o sufinansiranju projekta „Uređenje gradskog parka „Stara banja“ u Gradačcu. Ovaj ugovor je potpisan u sklopu Javnog poziva o sufinansiranju projekata turističke infrastrukture u cilju podizanja kvalitete turističke ponude na području grada Gradačac i Tuzlanskog kantona.

Projektom je predviđena izgradnja savremene javne rasvjete na području parka „Stara banja“ kojom će se poboljšati uslovi za korištenje istog u rekreativne svrhe od strane građana grada Gradačac ali i svih zainteresovanih koji dođu i posjete naš grad.

U proteklom periodu izdvojena su značajna sredstva kako bi se ovaj park uredio. Uređena je staza za šetanje, postavljene klupe, kante za smeće kao i sprave za fitness na otvorenom. Napominjemo da su u neposrednoj blizini ovog parka  i značajni sportsko rekreativni objekti kao što je jezero Vidara, stadion Banja Ilidža i liječilište što u konačnici čini jedno atraktivno sportsko rekreativno područje u Gradačcu.