Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Razlog za donošenje ovog Zakona proizašao je iz činjenice da su na federalnom nivou doneseni zakoni koji regulišu ovu oblasti te je iz toga proizašla obaveza usaglašavanja kantonalnog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica što će omogućiti ostvarivanje prava i borcima sa područja Tuzlanskog kantona.

Izvor: OVDJE