Federalni štab civilne zaštite jutros je Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar (SKBM) uručio testove za detekciju koronavirusa koji su, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, nabavljeni u skladu sa Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite, i po kojoj će se nabaviti 170 hiljada ovih testova.
Pošiljku s novim testovima direktorici KCUS-a prof. dr. Sebiji Izetbegovic uručio je načelnik Federalnog štaba civilne zaštite, Fahrudin Solak, a pošiljku sa testovima za SKB Mostar transportovali su i
uručili pripadnici FUCZ Borki Tutiš, dežurnom inžinjeru sa Odjela molekularne dijagnostike SKBM.
Kliničkom centru Univerzitetu u Sarajevu danas je uručeno 1.000 a Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 500 testova za detekciju koronavirusa. Testovi će se, u skladu sa potrebama, u narednim danima kontinuirano dostavljati zdravstvenim ustanovama na području FBiH.
Za brži transport testova FUCZ je stavila na raspolaganje i dvije letjelice (žirokoptere) koje će se koristiti za ove potrebe.

(FUCZ)