Specifične mjere za ugostiteljske objekte

 • Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije
  uposlenicima. Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu su
  posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom
  pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse.
 • Prema stavu WHO, ne postoje dokazi da se COVID-19 može prenijeti preko hrane. Virus se
  ne može razmnožavati u hrani.
 • Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa
  standardnim deterdžentom a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog
  prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće
  dezinficirati u toku dana.
 • Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom
  ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku
  ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.
 • Insistirati na čestom pranju ruku dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i mušterija. Na
  ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju
  sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.
 • Na ulazima se preporučuje postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih
  redovno.
  1
 • Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude
  vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.
 • Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave
  na sve u vidljiva mjesta.
 • Za sada preporučujemo upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte,
  terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.
 • Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice
  do ivice stola. Mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom
  najmanje 1m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine
  stola.
 • Ukoliko se ne može osigurati udaljnost od dva metra između stolova, udaljnost može biti
  manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.
 • Ne dozvoliti stajanje za šankovima.
 • Preporučuje se da svo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.
 • Preporučuje se da mušterije moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak
  u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok
  sjede za stolovima.
 • Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i
  ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja
  potencijalni put prenosa COVID-19.
 • Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku.
  Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u
  kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom.
 • U zavisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska
  prodaja.
 • Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg,
  začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so,
  biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati
  poslije svake mušterije.
 • Nakon svake mušterije treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija.
 • Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama.
 • Zbog kontrole broja gostiju preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to
  moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.
 • Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u
  grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.

Federalni Zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za obavljanje djelatnosti u kontekstu COVID-19, a u skladu sa naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite i koje će se primijenjivati zavisno od njihovog donošenja. Preporuke za svaku djelatnost možete pogledati ovdje