Mjera kućne izolacije od 14 dana za sve građane koji uđu u Republiku Srpsku prestaje da važi.

Ova odluka odnosi se samo na građane Republike Srpske.Ovu odluku donio je Štab za vanredne situacije Republike Srpske. Riječ je o zaključku donosenom 11. maja prema kojem je su osobe prilikom ulaska u RS dobijale rješenje o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana.

Zaključak o prestanku primjene zaključka o provođenju mjera kućne izolacije stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od sutra od 06.00 sati.(RTV Slon)